Kindergarten Review
Skills Overview             Word Wall Words
                     
Word Rings for Kindergarten Review Unit

High Frequency Word Stories
Week 1        Week 2        Week 3        Week 4

Phonics Lesson
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Lesson 1
Letter Tiles
Lesson 3
Letter Tiles
Lesson 7
Rounding Up the Rhymes
Lesson 12
Word Ladder
Lesson 2
Letter Tiles
Lesson 4
Letter Tiles
Lesson 8
Building Words
Lesson 13
Building Words
Lesson 5
Making Words
Lesson 9
Using Words You Know
Lesson 14
Making Words
Lesson 6
Making Words
Lesson 10
Making Words
Lesson 15
Rounding Up the Rhymes
Lesson 11
Making Words
Lesson 16
Letter Tiles

Parent Newsletters 
Week 1        Week 2        Week 3        Week 4


Words To Read
Week 1        Week 2        Week 3        Week 4